Budowa własnej farmy fotowoltaicznej - AppEnergy Lublin

OZE, czyli odnawialne źródła energii to jedna z dynamiczniej rozwijających się branży w Polsce. Istnieją dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: coraz większa świadomość Polaków odnośnie dbania o środowisko oraz coraz większa liczba regulacji prawnych, które ułatwiają przedsiębiorcom zakładanie tzw. farm fotowoltaicznych. Inwestycje tego typu pozwalają zarabiać na energii elektrycznej osobom, które posiadają kawałek własnej lub dzierżawionej ziemi oraz potrafią umiejętnie korzystać z promieni słonecznych. Dowiedz się, czym dokładnie są farmy fotowoltaiczne i jak wygląda proces budowy takiej konstrukcji.

Kto może zainwestować w farmę fotowoltaiczną i na jakiej działce może być ona zbudowana?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, która zawiera stosowne zapisy. Warto przy tym wspomnieć, że sam proces budowania takiej farmy jest dosyć skomplikowany i kilkuetapowy, dlatego warto powierzyć go wykwalifikowanej firmie zajmującej się fotowoltaiką. Jedną z nich, która dodatkowo cieszy się bardzo dobrą opinią jest https://appenergy.pl, czyli firma Fotowoltaika APP Energy sp. z o.o., z siedzibą na ul. Willowej 42a, 20-819 Lublin (Tel. 693 345 471), której zaufało już duże grono klientów. Firma specjalizuje się w wykonywaniu zarówno ogromnych farm fotowoltaicznych, jak i małych, przydomowych mikroinstalacji.

Istnieją dwa sposoby zarabiania na tego typu inwestycjach w przypadku osób prywatnych. Pierwszy z nich to dzierżawa gruntu pod farmę. Drugi z kolei, polega na założeniu spółki z firmą mającą ten sam pomysł na biznes i dzielenie się zyskiem po połowie.

Jeśli zaś chodzi o działkę pod inwestycję musi ona charakteryzować się odpowiednią wielkością uzależnioną od rozstawu i rozmiaru paneli. Należy pamiętać, że panele na farmie muszą być ułożone w odpowiedni sposób, dlatego też trzeba dobrze obliczyć wymaganą ilość miejsca. Jeśli chcemy by farma produkowała ok 1 MW energii, to grunt pod inwestycję powinien mieć wielkość minimum 2 ha. i szerokość 50 m. Ważna jest również klasa ziemi, bowiem przepisy dopuszczają grunty klasy IV i niższe a także nieużytki rolne zorientowane na południe. Teren nie może być również osłonięty budynkami i drzewami a odległość od najbliższych liniach elektroenergetycznych nie powinna być większa niż 200 m.

Istotne formalności do spełnienia

Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się również ze sporą listą pozwoleń, bez których nie można zacząć działania. Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki należy zdobyć jest Decyzja Środowiskowa z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Następnie należy uzyskać warunki zabudowy, czyli dokument zawierający wymagania, jakie należy spełnić przy budowie farmy fotowoltaicznej. Na szczęście jest on zbędny w przypadku, gdy na terenie, który nas interesuje obowiązuje MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnymi istotnymi dokumentami są decyzja o warunkach przyłączeniowych do sieci energetycznych, który wydawany jest przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej a także koncesja na legalne wytwarzanie energii elektrycznej. Drugi z dokumentów należy uzyskać w oddziale terenowym Urzędu Regulacji  Energetyki. Ostatni dokument to pozwolenie na budowę a także zgłoszenie gotowości firmy do przyłączenia jej do sieci OSD.

Montaż paneli fotowoltaicznych w Lublinie

Etapy budowy farmy fotowoltaicznej

Pierwszym krokiem jaki wymaga od nas budowa własnej farmy fotowoltaicznej to, oczywiście spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Jest to proces wyjątkowo długi a cała papierologia może zająć nawet 2 lata.

Poszczególne etapy tego procesu to:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej:

 • podpisanie umowy  oraz ustalenie szczegółów z biurem projektowym,
 • sporządzenie harmonogramu prac biura projektowego,
 • ustalenie wstępnego planu lokalizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestycji i
 • wyliczeniem spodziewanego uzysku energii.
 • przygotowanie wniosku dotyczącego wydania decyzji środowiskowej,
 • zebranie dokumentów takich jak: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie przyłączenia do sieci.

2. Przygotowanie projektu farmy a także złożenie pełnego wniosku do urzędu:

 • przygotowanie projektu inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej
 • wykonanie projektu konstrukcji całej instalacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją systemu,
 • uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego projektu.

3. Ostatni etap inwestycji to nic innego jak wykonanie. Jest to zdecydowanie najbardziej praktyczny etap, który wiąże się już w dużej mierze z budową farmy:

 • przygotowanie przetargu dla firm wykonawczych,
 • wybór podwykonawcy i podpisanie stosownych umów,
 • wyrównanie działki pod instalację,
 • montaż trafostacji, jeśli jest to wymagane,
 • zakup i dostawa wszelkich elementów konstrukcyjnych i montażowych.
 • zapewnienie ochrony terenu w postaci kamer oraz odpowiedniego oświetlenia,
 • zamontowanie konstrukcji pod panele oraz paneli z osprzętem i inwerterami,
 • wykonanie niezbędnych pomiarów i podłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci.